Space Studio Design, s.r.o.

Kuzmányho 15

SK-974 01 Banská Bystrica

Space Studio Design

návrh a realizácie interiérov

tel. 0903 970 636

email office@spacestudio.sk

Space Studio Projekt

príprava a implemetácia projektov z fondov EÚ

tel. 0915 993 664

email projektssd@gmail.com